Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé

 Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé

Con người càng lớn lên, trí thông minh cũng theo đó mà hoàn thiện hơn để áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau hơn.
 Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.