Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé

 Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé

Con người càng lớn lên, trí thông minh cũng theo đó mà hoàn thiện hơn để áp dụng vào nhiều tình huống khác nhau hơn.
 Bựa nương (bộ mới) phần 103: Khôn lỏi từ bé
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.