Bựa nương (bộ mới) phần 104: Trào lưu “Finger heart sign”

Bựa nương (bộ mới) phần 104: Trào lưu “Finger heart sign”

Sự thật đầy bất ngờ về cái trào lưu đang hot ở Hàn Quốc này. :v
Bựa nương (bộ mới) phần 104: Trào lưu “Finger heart sign”
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.