Bựa nương (bộ mới) phần 106: Thằng cù lần (2)

 Bựa nương (bộ mới) phần 106: Thằng cù lần (2)

Giả vờ ngây ngô nhưng thực chất thì vô cùng nguy hiểm, đó là phẩm chất vô cùng đáng quý. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 106: Thằng cù lần (2)
Xem thêm phần có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.