Bựa nương (bộ mới) phần 108: Chàng trai thối miệng

 Bựa nương (bộ mới) phần 108: Chàng trai thối miệng

Đàn ông con trai mà miệng hôi thì khó mà có bạn gái chung thủy lắm.
 Bựa nương (bộ mới) phần 108: Chàng trai thối miệng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.