Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 115: Camera chuyên nghiệp

 Bựa nương (bộ mới) phần 115: Camera chuyên nghiệp

Là một diễn viên chân chính, anh ấy phải làm như thế là điều dĩ nhiên.
 Bựa nương (bộ mới) phần 115: Camera chuyên nghiệp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.