Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang

  Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang

Tên sát thủ đã quá sơ hở và để lại dấu vết tố cáo tội ác của chính mình. 😌
  Bựa nương (bộ mới) phần 117: Trung tình phát quang
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.