Bựa nương (bộ mới) phần 118: Anh đang ở đâu đấy?

Bựa nương (bộ mới) phần 118: Anh đang ở đâu đấy?

Thật ra thì những gì con gái nói không như những gì con gái làm, các chàng trai hãy tập đa nghi để sống tốt hơn!
Bựa nương (bộ mới) phần 118: Anh đang ở đâu đấy?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.