Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 120: Trên tàu điện ngầm

 Bựa nương (bộ mới) phần 120: Trên tàu điện ngầm
Hành động có thể không nguy hiểm bằng lời nói, bạn tin không?
 Bựa nương (bộ mới) phần 120: Trên tàu điện ngầm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.