Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

 Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời

Đây có lẽ là thiếu sót của thượng đế khi tạo ra một người đàn ông.
 Bựa nương (bộ mới) phần 121: Thượng đế cũng cạn lời
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.