Bựa nương (bộ mới) phần 123: Khi người mình yêu khóc

 Bựa nương (bộ mới) phần 123: Khi người mình yêu khóc

Con gái luôn xúc độc, nhạy cảm và dễ bật khóc với những thứ đáng thương và yếu đuối mà.
 Bựa nương (bộ mới) phần 123: Khi người mình yêu khóc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.