Bựa nương (bộ mới) phần 130: Những level của tình yêu

 Bựa nương (bộ mới) phần 130: Những level của tình yêu

Hãy trả lời thành thật đi, bạn đang ở level nào của tình yêu rồi? :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 130: Những level của tình yêu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.