Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh

 Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh

Chú chostung này lại làm tôi nhớ đến chú chó Ran Tan Plan trong truyện cao bồi Lucky Luke. :v
 Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh  Bựa nương (bộ mới) phần 131: Chostung thông minh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.