Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 304: Trâu chậm uống nước đục

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 304: Trâu chậm uống nước đục

3 từ thôi: THÁNH NHẬN VƠ. =))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 304: Trâu chậm uống nước đục
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.