Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 305: Thiên thần y tế (3)

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 305: Thiên thần y tế (3)

Nói chung là mấy anh Châu Phi đi đến đâu là gieo rắc nỗi kinh hoàng đến đó.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 305: Thiên thần y tế (3)
Xem thêm các phần trước đó có liên quan:

 

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.