Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm

Có một loài thú dữ mà mọi người đàn ông đều sợ run cả chân mỗi khi thấy nó.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.