Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm

Có một loài thú dữ mà mọi người đàn ông đều sợ run cả chân mỗi khi thấy nó.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 307: Thú dữ trong rừng rậm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.