Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 309: Lựa chọn hoàn hảo

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 309: Lựa chọn hoàn hảp

Quá nhanh quá nguy hiểm, Đầu Quy đã có một quyết định vô cùng chính xác trong cả cuộc đời mình.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 309: Lựa chọn hoàn hảp
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.