Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 310: Nàng tiên bồn cầu

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 310: Nàng tiên bồn cầu

Cô tiên này hiện thân của :poop:, và sau đó mọi chuyện phũ hệt như cái tên của cô ấy vậy.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 310: Nàng tiên bồn cầu
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.