Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 312: Máy bay cất cánh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 312: Máy bay cất cánh

Có những hiện tượng bí ẩn mà không ngành khoa học nào có thể giải thích một cách trọn vẹn được. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 312: Máy bay cất cánh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.