Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 313: Hai con quỷ

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 313: Hai con quỷ

Sung sướng chỉ đến một lần, lần thứ hai sẽ là đau khổ.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 313: Hai con quỷ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.