Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 315: "Cậu bé" có xương

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 315: "Cậu bé" có xương

Cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, nhưng cái này có xương thì...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 315: "Cậu bé" có xương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.