Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 316: Người yêu cô đơn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 316: Người yêu cô đơn

Đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn...
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 316: Người yêu cô đơn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.