Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 317: Tình gian lý gian

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 317: Tình gian lý gian

Đến cuối cùng tui cũng không biết thứ đó là thứ gì nữa? ._.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 317: Tình gian lý gian
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.