Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 318: Thú nhún

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 318: Thú nhún
Hãy nhìn khuôn mặt cô ấy, trông thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 318: Thú nhún
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.