Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương

Thật ra bạn cần có chỉ số IQ trên 140 để hiểu tường tận câu chuyện thâm nho này... 😌
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.