Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương

Thật ra bạn cần có chỉ số IQ trên 140 để hiểu tường tận câu chuyện thâm nho này... 😌
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 322: Viên ngọc đáng thương
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.