Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 323: Hình tròn bí ẩn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 323: Hình tròn bí ẩn

Quả nhiên là những hình tròn này vô cùng bí ẩn, là hình thức sơ khai của một nền công nghiệp không khói vô cùng lớn ở Nhật Bản. 😳
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 323: Hình tròn bí ẩn

Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.