Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 328: Miếng táo độc

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 328: Miếng táo độc

Một khía cạnh chưa kể về câu chuyện cổ tích Bạch Tuyết và 7 chú lùn.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 328: Miếng táo độc
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.