Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 329: Cảm giác thật

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 329: Cảm giác thật

Đây là cách mà đàn ông họ không phải tốn tiền chi cho những thứ sung sướng.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 329: Cảm giác thật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.