Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 336: Bộ mặt thật

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 336: Bộ mặt thật

Vì đam mê giàu sang, Kiều bán đi hạnh phúc đời mình. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 336: Bộ mặt thật
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.