Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 337: Cận cảnh một cô gái

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 337: Cận cảnh một cô gái

Tôi vẫn tưởng mình là người may mắn cho đến khi thấy pic cuối. :(
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 337: Cận cảnh một cô gái
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.