Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 338: Một giây bốc đồng

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 338: Một giây bốc đồng

Một giây bốc đồng cả đời ăn mứt. 😂
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 338: Một giây bốc đồng
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.