Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 339: Khoảng cách trong anh

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 339: Khoảng cách trong anh

Thật ra đây là một câu chuyện vô cùng dễ hiểu. ^^
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 339: Khoảng cách trong anh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.