Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 341: Nữ thần tự do

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 341: Nữ thần tự do

Ông tác giả vẽ ra cái truyện này cũng quá mức lầy rồi. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 341: Nữ thần tự do
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.