Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 342: Cô gái lạ thường

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 342: Cô gái lạ thường

Trước giờ cứ nghĩ chỉ mỗi hoa hồng và xương rồng có gai, nay còn biết thêm con cú cũng có gai. :))
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 342: Cô gái lạ thường
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.