Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt

Đây là một truyện với tính ẩn dụ cực cao, bạn cần có kiến thức xã hội thâm sây mới thẩm thấu được. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.