Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt

Đây là một truyện với tính ẩn dụ cực cao, bạn cần có kiến thức xã hội thâm sây mới thẩm thấu được. :v
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 343: Hất nước vào mặt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.