Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 344: Lại là thần đèn

 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 344: Lại là thần đèn

Thần đèn và cây đèn thần luôn là chủ đề vô tận cho các họa sỹ của truyện bựa Hàn Quốc.
 Kim Chi & Củ Cải (bộ mới) phần 344: Lại là thần đèn
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.