Lee Chul (bộ mới) phần 13: Nhật ký thăm tù

 Lee Chul (bộ mới) phần 13: Nhật ký thăm tù

Cái kết quá bất ngờ và để lại trong chúng ta nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 13: Nhật ký thăm tù
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.