Lee Chul (bộ mới) phần 14: Những vật thể lạ

 Lee Chul (bộ mới) phần 14: Những vật thể lạ

Một trong những mẩu chuyện khó hiểu nhất của tác giả Lee Chul. @@
 Lee Chul (bộ mới) phần 14: Những vật thể lạ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.