Lee Chul (bộ mới) phần 15: Sai lầm của mẹ

 Lee Chul (bộ mới) phần 15: Sai lầm của mẹ

Cuộc đời ai mà chẳng có những sai lầm chết người chứ. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 15: Sai lầm của mẹ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.