Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 16: Dẫn độ con tin

 Lee Chul (bộ mới) phần 16: Dẫn độ con tin

Tổ chức Mafia lớn nhất Hàn Quốc có những tay chân thân tín được rèn luyện một cách vô cùng bài bản và chuyên nghiệp, quá trình đẫn dộ con tin đòi hỏi bí mật mà không được cho tất cả mọi người biết.
 Lee Chul (bộ mới) phần 16: Dẫn độ con tin
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.