Lee Chul (bộ mới) phần 17: Sát thủ máu lạnh

 Lee Chul (bộ mới) phần 17: Sát thủ máu lạnh

Vì quá máu lạnh cho nên sát thủ đã đánh mất trí thông minh của mình.
 Lee Chul (bộ mới) phần 17: Sát thủ máu lạnh
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.