Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 18: Bước chân hai thế hệ

 Lee Chul (bộ mới) phần 18: Bước chân hai thế hệ

Hai thế hệ chung một niềm đam mê, nhưng mỗi thế hệ đã làm gì để duy trì niềm đam mê đó theo mình suốt quãng đời trai trẻ?
 Lee Chul (bộ mới) phần 18: Bước chân hai thế hệ
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.