Lee Chul (bộ mới) phần 19: Một thời đã qua

 Lee Chul (bộ mới) phần 19: Một thời đã qua

Cao nhân tất hữu cao nhân... tụ.
 Lee Chul (bộ mới) phần 19: Một thời đã qua
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.