Lee Chul (bộ mới) phần 20: Một thời đã qua (2)

 Lee Chul (bộ mới) phần 20: Một thời đã qua (2)

Cái gì đã qua rồi xin hãy để nó ngủ yên. :v
 Lee Chul (bộ mới) phần 20: Một thời đã qua (2)
Xem thêm phần trước đó có liên quan:
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.