Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước

 Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước

Tiêu diệt kẻ thù xấu xa là nhiệm vụ hàng đâu của mỗi cao thủ, tôi nhắc lại, kẻ thù xấu xa...
 Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.