Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước

 Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước

Tiêu diệt kẻ thù xấu xa là nhiệm vụ hàng đâu của mỗi cao thủ, tôi nhắc lại, kẻ thù xấu xa...
 Lee Chul (bộ mới) phần 21: Nộ long cước
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.