Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?

 Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?

Đừng vì thói quen mà đánh mất đi những điều tươi đẹp của đời mình.
 Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.