Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?

 Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?

Đừng vì thói quen mà đánh mất đi những điều tươi đẹp của đời mình.
 Lee Chul (bộ mới) phần 22: Bạn muốn hẹn hò?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.