Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác

 Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác

Mọi thứ bằng chứng của một vụ án cần được bảo quản một cách cẩn thận!
 Lee Chul (bộ mới) phần 23: Bằng chứng tội ác
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.