Lee Chul (bộ mới) phần 24: Sát thủ giấu mặt

 Lee Chul (bộ mới) phần 24: Sát thủ giấu mặt

Sát thủ này có thể nói là quá nguy hiểm, chỉ có một thằng nhóc bị teo nhỏ bởi APTX-4869 mới hạ thủ được. 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 24: Sát thủ giấu mặt
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.