Lee Chul (bộ mới) phần 25: Siêu xay-da tuổi gì?

 Lee Chul (bộ mới) phần 25: Siêu xay-da tuổi gì?

Và từ đó, trái đất được sống trong yên bình mãi mãi. 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 25: Siêu xay-da tuổi gì?
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.