Lee Chul (bộ mới) phần 26: Hãy giết ta đi!

 Lee Chul (bộ mới) phần 26: Hãy giết ta đi!

"Giết đi, giết chết ta đi!" - Câu nói bất hủ trong các phim kiếm hiệp hoặc cổ trang ngày xưa. 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 26: Hãy giết ta đi!
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.