Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm

 Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm

Thanh tra Đông-Hiếp tái xuất ngoạn mục và có phần khôn ngoan, tuy nhiên ông đã lỡ mất tên sát nhân chỉ để sướng con mắt của mình. 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.