Thông báo: Từ ngày 19/2/2017, blog TruyenHan.com ngưng hoạt động, thay vào đó chuyển sang tên miền mới: TruyenTranhNhamNhi.com. Các truyện mới sẽ được cập nhật đều đặn tại blog mới - TruyenTranhNhamNhi.com

Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm

 Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm

Thanh tra Đông-Hiếp tái xuất ngoạn mục và có phần khôn ngoan, tuy nhiên ông đã lỡ mất tên sát nhân chỉ để sướng con mắt của mình. 😂
 Lee Chul (bộ mới) phần 29: Truy bắt tội phạm
Mẹo: Không hiểu nội dung truyện ư? Hãy đọc phần bình luận ở phía dưới.